เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน


งวดชำระเงิน

วันทำสัญญาชำระ 15% ของราคาบ้าน

งวดที่
1

ชำระ 15% เมื่องานวางผัง, ตอก/เจาะเสาเข็ม, หล่อฐานรากแล้วเสร็จ

งวดที่
2

ชำระ 20% เมื่องานติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป, หล่อคอนกรีตตอม่อ, เสา, ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ

งวดที่
3

ชำระ 20% เมื่องานมุงหลังคา ยกเว้นหลังคาตอนล่างและซุ้มกันสาด, หล่อคอนกรีตพื้นภายในบ้าน, ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง, ก่อผนังแล้วเสร็จ ยกเว้น ผนังส่วนที่ติดขัดเพราะงานระบบที่ต้องดำเนินการภายหลัง

งวดที่
4

ชำระ 15% เมื่องานหล่อคอนกรีตพื้นเฉลียง, ระเบียง, ฉาบปูนแล้วเสร็จ ยกเว้น ส่วนที่รองานก่ออิฐที่ติดขัดเพราะงานระบบต่างๆ ยกเว้น งานฉาบปูนภายในห้องน้ำ, ติดตั้งฝ้าภายในแล้วเสร็จ ยกเว้น ฝ้าบริเวณห้องน้ำ และฝ้าภายนอกทั้งหมด, เดินระบบ ไฟฟ้า-ประปาแล้วเสร็จ

งวดที่
5

ชำระ 10% เมื่องานติดตั้งบานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม หรือ UPVC, ปูกระเบื้องห้องน้ำ, ติดตั้งบันไดไม้, ติดตั้งฝ้าภายนอก, ทาสีรองพื้น หรือฉาบผิวบาง แล้วเสร็จ

งวดที่
6

ชำระ 5% เมื่องานทั้งหมดแล้วเสร็จ