เลขที่บ้านขอเองได้ ง่ายนิดเดียว

.
ตัวเลข มีความผูกพันธ์กับชีวิตคนเราอยู่ในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่เกิดจนเมื่อมีบ้านเป็นของตัวเอง การขอเลขที่บ้านถือว่าเป็นขั้นตอนท้ายๆ ของการปลูกสร้างบ้าน แต่เป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ตามกฎหมายด้วย ขั้นตอนและวิธีการอันจะได้มาซึ่งเลขที่บ้านนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

.

67499997_2270943416533550_7865111414296281088_n
.

เลขที่บ้าน ต้องขอเมื่อไหร่
.
เราสามารถเริ่มดำเนินการขั้นตอนของการยื่นขอเลขที่บ้านได้ ในขณะที่ก่อสร้างบ้านใกล้จะแล้วเสร็จ หรือจะยื่นขอหลังจากที่บ้านสร้างเสร็จแล้วก็ได้ โดยแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันหลังจากที่บ้านสร้างเสร็จ ตาม พรบ.การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534

.

67438308_2270943329866892_7059339948582764544_n

เตรียมเอกสารในการขอเลขที่บ้าน
.
1. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน (ท.ร.9) ออกโดยหน่วยงานท้องที่
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้อง จำนวน 1 ชุด
3. โฉนดที่ดิน
4. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ที่ไม่หมดอายุ
5. หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีไม่สามารถมาติดต่อขอเลขที่บ้านได้ด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ รวมทั้งพยานบุคคล จำนวน 2 คน จำนวน 1 ชุด
6. รูปถ่ายบ้านที่สร้างเสร็จแล้วทั้ง 4 ด้าน

.

67438308_2270943329866892_7059339948582764544_n

นานแค่ไหนจะได้รับเลขที่บ้า
.
เมื่อนายทะเบียนรับคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบของผู้แจ้งครบถ้วนแล้ว จะต้องตรวจสอบว่าบ้านที่ขอเลขที่นั้น มีลักษณะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หน่วยงานท้องที่จะกำหนดเลขที่บ้านให้แก่ผู้แจ้งภายใน 7 วัน (กรณีบ้านปลูกอยู่ในเขตเทศบาล) หรือภายใน 30 วัน (กรณีบ้านปลูกอยู่นอกเขตเทศบาล) ซึ่งเราจะได้รับเลขที่บ้านมาในรูปแบบเล่มทะเบียนบ้าน

.

67907600_2270943366533555_658629219047178240_n

ทะเบียนบ้านนั้นสำคัญไฉน
.
ทะเบียนบ้าน คือ ทะเบียนที่หน่วยงานท้องที่ออกให้บ้านแต่ละหลัง กำหนดให้มีเลขประจำบ้านหรือเลขที่บ้านซึ่งปลูกสร้างโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ปลูกสร้างบ้านหรืออาคาร

ขั้นตอนต่อไป นำเลขที่บ้านที่มาพร้อมกับทะเบียนบ้านไปยื่นขอสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นมิเตอร์น้ำ และมิเตอร์ไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เห็นไหมว่าการขอเลขที่บ้านไม่ยุ่งยากเลย เจ้าของบ้านสามารถทำเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานท้องที่ที่เราไปขอเลขที่บ้านได้เลย

.

.

ต้องการคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้านติดต่อเราได้ที่
– SEACONhome Channels –
FB Messenger : http://m.me/SeaconHome.Ltd
Line : @seaconhome หรือคลิก http://line.me/R/ti/p/%40seaconhome
http://www.seaconhome.co.th/
Tel : 02-237-2900
.
#เลขที่บ้าน #ขอเลขที่บ้าน #YoudreamWebuild #สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโฮม #Seaconhomeรับสร้างบ้าน #รับสร้างบ้าน #สร้างบ้าน #ซีคอนโฮมรับสร้างบ้าน
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความอื่นๆ