สร้างบ้านเอง คุ้มค่ากว่าที่คิด

มีไม่น้อยเลยที่กำลังตัดสินใจว่าจะสร้างบ้านเองกับซื้อบ้านโครงการจัดสรรดี ทั้งนี้ทั้งนั้น การสร้างบ้านเอง สิ่งที่จำเป็นต้องมีก่อน คือ ที่ดิน ถ้ากรณีที่มีที่ดินอยู่แล้ว การสร้างบ้านเองก็เป็นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ดีกว่าปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า และจะรู้สึกคุ้นเคย และสบายใจอีกด้วยถ้าที่ดินจะสร้างบ้านนั้นอยู่ในทำเลเดิม แต่สำหรับคนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง อาจจะสนใจบ้านในโครงการจัดสรรมากกว่า แต่ถ้าต้องการสร้างบ้านเอง คงต้องพิจารณาหาที่ดินที่อยู่ในทำเลที่ต้องการ และเตรียมที่ดินให้พร้อมก่อนปลูกสร้างบ้าน เช่นถางต้นไม้ รื้อสิ่งปลูกสร้างเดิม เป็นต้น

ข้อดีของการสร้างบ้านเองที่เห็นได้ชัดเลย คือ เราสามารถมีบ้านอย่างที่ใจต้องการจริงๆ เพราะเราสามารถเลือกแบบบ้าน ในสไตล์ที่ชอบ สามารถวาง Layout พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะแตกต่างจากการซื้อบ้านในโครงการจัดสรร เพราะโครงการจัดสรรจะมีแบบบ้านจำกัด ไม่กี่ Type และพื้นที่ใช้สอยโดยทั่วไปมักจะวางผังและออกแบบเป็นมาตรฐานกลางๆ ให้ครอบคลุมการใช้งานทั่วไป สามารถใช้ได้ค่อนข้างดีแต่อาจไม่ตอบสนองการใช้งานเฉพาะอย่าง และมักจะปรับเปลี่ยนแก้ไขยาก เพราะหลายโครงการกำหนดให้บ้านเสร็จก่อนแล้วถึงจะอนุญาตให้แก้ไขได้ ซึ่งการแก้ไขภายหลังบ้านเสร็จ จะมีความยุ่งยากและสิ้นเปลืองวัสดุกรณีที่ต้องมีการทุบทิ้งเพื่อเปลี่ยนแปลง แตกต่างจากสร้างบ้านเอง ที่เราสามารถกำหนดรูปแบบหน้าตาและพื้นที่ใช้สอยได้ตั้งแต่ต้น

อย่างที่ 2 เลย คือ ราคา เพราะการสร้างบ้านเอง ต้นทุนโดยรวมแล้วถูกกว่าการซื้อบ้านในโครงการอยู่มาก เพราะบ้านในโครงการ ผู้ประกอบการจะคิดราคาจากต้นทุนบ้านบวกที่ดิน รวมไปถึงต้นทุนเกี่ยวกับการปรับ Landscape เพิ่มความสวยงามของโครงการ และยังมีค่าส่วนกลางต่างๆ ที่ท่านเจ้าของบ้านต้องจ่าย ทั้งๆ ที่บางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้บริการ และทำให้ราคาบ้านแพงกว่าการสร้างบ้านเอง

ข้อต่อไป คือ เรื่องของวัสดุก่อสร้าง เพราะการซื้อบ้านโครงการนอกจากต้องยอมรับข้อจำกัดในการปรับเปลี่ยนวัสดุแล้ว โครงการจะบอกรายละเอียดวัสดุเฉพาะวัสดุหลักๆ เท่านั้น ส่วนวัสดุย่อยๆ จะได้เห็นวัสดุจริงก็ต่อเมื่อมีการก่อสร้างแล้วหรือดูบ้านตัวอย่าง (ซึ่งบางครั้งบ้านตัวอย่างก็ไม่ตรงกับบ้านที่สร้างให้จริง)  แต่การสร้างบ้านเอง ในกรณีบริษัทรับสร้างบ้านที่ทำงานเป็นระบบ จะมีรายการวัสดุมาตรฐานประกอบกับแบบก่อสร้างที่แสดงวัสดุอย่างละเอียดชัดเจนว่าในการก่อสร้างแบบนั้นๆ ในราคานี้ เจ้าของบ้านจะได้วัสดุอะไร ทำให้ลูกค้าได้พิจารณาวัสดุก่อนการสร้างจริงว่าเหมาะสมตามความต้องการหรือไม่ และผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะยอมให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุที่ต้องการได้ หรือกรณีเป็นวัสดุเฉพาะที่ไม่มีในรายการมาตรฐาน หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ หรือวัสดุที่ไม่มีในท้องตลาด ลูกค้าสามารถจัดหาเองได้ การได้วัสดุที่เป็นความต้องการของลูกค้าเองตั้งแต่แรกทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินซ้ำซ้อนในการรับบ้านตามวัสดุมาตรฐานไปก่อนและไปรื้อทุบปรับเปลี่ยนภายหลัง

01-2

ทั้งนี้การสร้างบ้านเอง เราสามารถเลือกผู้ดำเนินการในด้านต่างๆ ได้เอง ตั้งแต่ผู้ออกแบบ วิศวกร ตลอดจนผู้รับเหมา การได้เลือกผู้ดำเนินการด้านต่างๆ เอง ตั้งแต่เริ่ม ทำให้เจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านได้มีเวลาพูดคุยกัน หาข้อตกลงร่วมกันในสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ การร่วมกันค้นหาความต้องการของตัวเองก่อนสรุปและขยายความต้องการให้กับผู้ออกแบบหรือผู้ดำเนินการแต่ละขั้นตอน สิ่งที่จำเป็น คือ ต้องวางแผนล่วงหน้าหรือเตรียมรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การที่เจ้าของบ้านและสมาชิกได้มีส่วนร่วมในการกำหนดความต้องการเบื้องต้นและร่วมรับรู้ในกระบวนการในแต่ละขั้นตอนจะช่วยป้องกันหรือลดปัญหาที่อาจเกิดจากความไม่เข้าใจกัน (ความขัดแย้ง) ในภายหลัง ทั้งปัญหาความขัดแย้งกันเองในครอบครัวและกับผู้ดำเนินการ และระหว่างนั้นก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ ในขอบเขตที่ไม่กระทบกับแผนงานก่อสร้างและไม่กระทบกับการเตรียมการของผู้ดำเนินการ เช่น การจัดซื้อวัสดุ

การสร้างบ้านเองเจ้าของบ้านสามารถดูแลงานระหว่างการก่อสร้างได้ ตั้งแต่ต้นจนจบงาน แต่ข้อนี้หลายๆ คนก็เป็นกังวล ไม่อยากดูงานเองเพราะไม่มีความรู้หรือว่ากลัวจะเหนื่อย แต่ถ้าใช้บริการของบริษัทรับสร้างบ้านที่น่าเชื่อถือ มีผลงานที่ไว้วางใจได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ทำให้เจ้าของบ้านไม่เหนื่อยเกินไปเพราะมีการควบคุมดูแลแทนเจ้าของบ้านในทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ทั้งนั้นการสร้างบ้านเอง แม้จะสามารถเลือกทุกอย่างได้เอง แต่เพราะต้องทำงานกับคนหลายกลุ่ม การควบคุมดูแลเองต้องอาศัยความรู้ทางการก่อสร้างพอสมควร อีกทั้งรายละเอียดในการออกแบบก่อสร้างมีเยอะ ใช้วัสดุมากมายและมีระบบที่เกี่ยวข้องหลายระบบ วัสดุในการก่อสร้างที่ต้องเลือกเองมีหลายเรื่อง ใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลและใช้เวลาในการตัดสินใจ การพูดคุยระหว่างการสร้างบ้านจึงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจมาก ต้องชัดเจนและลงในรายละเอียดเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกันได้ถูกต้องชัดเจนระหว่างเจ้าของบ้านและคนทำงานก่อสร้าง  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เจ้าของบ้านที่ไม่ได้มีพื้นความรู้ในการก่อสร้าง หรือเจ้าของบ้านที่ไม่ได้อยากควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างด้วยตัวเอง มองว่าการสร้างบ้านเองเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียเวลา การซื้อบ้านในลักษณะเสร็จสำเร็จรูปของบ้านโครงการที่เสร็จเรียบร้อยซึ่งอาจรวมถึงการตกแต่งเรียบร้อยแล้วจึงง่ายกว่ามาก

สุดท้ายแล้วจึงต้องหันกลับมาถามตนเองก่อน เกี่ยวกับความต้องการของแบบบ้าน ความพร้อมของตนเองทั้งเวลาและงบประมาณว่าบ้านแบบไหนที่เหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุด เพื่อให้เราได้บ้านที่ตรงใจมากที่สุด
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความอื่นๆ
ปัญหาปลวกๆ ปลวก ปลวกกินบ้าน สร้างก่อนไม่รอแล้วนะ YouDreamWeBuild คุณมีหน้าที่ฝันเราจะทำให้มันเป็นจริง Seaconhomeรับสร้างบ้าน